Hydrogeologický prieskum a ostatné služby v Žarnovici a okolí

 
Geologický prieskum Žarnovica - geologický vrt
 
 
 
• inžiniersko geologický prieskum
• hydrogeologický prieskum
• vrtné práce pre geologický prieskum
• geologické posudky
• realizácia vŕtaných studní


Pracujeme s vrtnou súpravou ZIF-650 na podvozku TATRA. Každých 5 rokov absolvujeme skúšky odbornej spôsobilosti na MŽP SR. Všetci členovia nášho tímu sú SZČO.