Ceny a dodanie geologických služieb v Žarnovici a okolí

 
Geologické služby Žarnovica - geológia
 
 
 
Ceny za nami poskytované služby sú stanovené dohodou v závislosti od požadovaného druhu prác. Napríklad za vrtné práce závisí výška ceny od hĺbky vrtu, priemeru vŕtania, tvrdosti horniny, materiálu na zabudovanie vrtu a pod.

Stanovenú lehotu dodania pre vyhotovené posudky máme do 10 dní od obhliadky terénu, pri vrtných prácach závisí lehota dodania od množstva objednávok, spravidla 2 týždne až 2 mesiace.